Giới Thiệu

Xem xét một sự thay đổi nghề nghiệp và mua một nhượng quyền thương mại? Franchiseek.com là một thư mục nhượng quyền toàn cầu về các cơ hội kinh doanh nhượng quyền để bán.

Franchiseek.com được thành lập năm 1999 và thuộc sở hữu của Infinity Business Development Network Limited, người cũng sở hữu Franchise UK - thành lập năm 2004, từ đó trở thành thư mục nhượng quyền lớn nhất của Vương quốc Anh với hơn 1,000 nhượng quyền thương mại cho người tìm kiếm nhượng quyền nhiều hơn trong việc tìm kiếm nhượng quyền lý tưởng.

Nếu bạn đang xem xét việc mua một cơ hội nhượng quyền thì thư mục nhượng quyền thương mại của chúng tôi để bán sẽ là một nguồn thông tin nhượng quyền MIỄN PHÍ.