VỀ CHÚNG TÔI

Cân nhắc chuyển đổi nghề nghiệp & mua nhượng quyền? Franchiseek.com là một thư mục nhượng quyền toàn cầu về các cơ hội kinh doanh nhượng quyền để bán.

Franchiseek.com được thành lập vào năm 1999 và thuộc sở hữu của Infinity Business Growth Network Limited, người cũng sở hữu Franchise Vương quốc Anh - được thành lập vào năm 2004, từ đó đã trở thành thư mục nhượng quyền lớn nhất của Vương quốc Anh với hơn 1,000 nhượng quyền mang lại cho người tìm kiếm sự lựa chọn nhiều hơn trong việc tìm kiếm nhượng quyền thương mại lý tưởng.

Nếu bạn đang xem xét việc mua một cơ hội nhượng quyền thì thư mục nhượng quyền thương mại của chúng tôi để bán sẽ là một nguồn thông tin nhượng quyền MIỄN PHÍ.