Chúng tôi 20 tuổi!

Ở đây tại Caterpillar Music, chúng tôi rất vui mừng được tổ chức Sinh nhật lần thứ 20 trong tình trạng bị khóa! 

20 năm chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời với hàng nghìn hàng vạn gia đình trên khắp Vương quốc Anh. Chúng tôi nghĩ rằng sau một năm mà chúng tôi đã có, đây chắc chắn là một điều đáng để ăn mừng. 

Chúng tôi sẽ thông báo rất nhiều sự kiện đáng yêu trên các nền tảng truyền thông xã hội của chúng tôi cho các gia đình Caterpillar của chúng tôi trên khắp Vương quốc Anh, vì vậy hãy chú ý theo dõi