Quan hệ đối tác truyền thông


Bạn có phải là một công ty quảng cáo, nhượng quyền thương mại hoặc tư vấn kinh doanh làm việc với các doanh nghiệp nhượng quyền? Nếu vậy bạn có thể đăng ký dưới đây để trở thành đối tác truyền thông Franchiseek được ủy quyền.


Là đối tác truyền thông được ủy quyền của Franchiseek, bạn sẽ nhận được phiếu giảm giá độc đáo của riêng mình để chuyển cho khách hàng của bạn. Khách hàng của bạn sẽ được giảm giá ưu đãi cho tất cả các gói quảng cáo PLUS, bạn cũng sẽ nhận được hoa hồng cho chi tiêu quảng cáo của họ!


Khách hàng của bạn tiết kiệm tiền và bạn tạo ra dòng doanh thu thụ động liên tục để mọi người đều có lợi. Để đăng ký trở thành đối tác truyền thông Franchiseek được ủy quyền, vui lòng hoàn thành biểu mẫu bên dưới