Học viện nhượng quyền châu Á

Bán lại nhượng quyền nổi bật

Bán lại Nhượng quyền Mới nhất

Học viện nhượng quyền châu Á

Ngày đăng: 27/07/2020
Học viện Nhượng quyền Châu Á - Được thiết lập để mở rộng toàn cầu XÂY DỰNG NHÂN VIÊN NHÂN SỰ CỦA BẠN VỚI AFA trong vài năm qua ...

Bán lại nhượng quyền thương mại là gì?

Bán lại nhượng quyền thương mại là một doanh nghiệp nhượng quyền thương mại đã được điều hành bởi một bên nhượng quyền trước đó. Do đó, doanh nghiệp bán lại nhượng quyền thương mại sẽ có sẵn một cơ sở khách hàng hiện có và các tài sản đã có trong tay.

Có một số lý do tại sao bên nhận quyền có thể muốn bán doanh nghiệp nhượng quyền của mình. Có lẽ họ muốn thay đổi định hướng nghề nghiệp hoặc họ đang muốn bán và nghỉ hưu.

Lợi ích bán lại nhượng quyền thương mại

Có rất nhiều lợi ích khi mua nhượng quyền bán lại, bên cạnh lợi ích của việc mua nhượng quyền thương mại thay vì khởi động. Lợi ích của việc mua nhượng quyền bán lại bao gồm và cơ sở khách hàng hiện tại - bạn sẽ kiếm được. Ngoài ra, bạn có thể đã có một đội ngũ nhân viên và một hệ thống hoạt động hiệu quả. Điều này có nghĩa là khoản đầu tư cho việc bán lại nhượng quyền thương mại nhìn chung sẽ cao hơn. Điều này là do bạn đang mua doanh nghiệp và tất cả tài sản của nó.

Bán lại nhượng quyền thương mại nào có sẵn?

Duyệt qua thư mục nhượng quyền quốc tế Franchiseek về các điểm bán lại nhượng quyền dưới đây. Bạn sẽ tìm thấy nhiều nhượng quyền thương mại bán lại khác nhau, từ nhiều ngành khác nhau. Bao gồm cả thực phẩm và đồ uống, các thương hiệu liên quan đến vật nuôi, cổ trắng và xe tải.